• Головна
  • Хто за що відповідає у Новоград-Волинській міській раді
17:49, 26 вересня 2016 р.

Хто за що відповідає у Новоград-Волинській міській раді

Відповідно до розпорядження міського голови від 23.09.16 № 280(к) затверджено розподіл функціональних обов'язків між міським головою Весельським В.Л., секретарем міської ради Пономаренко О.А., першим заступником міського голови Колотовим С.Ю., заступниками міського голови Гвозденко О.В., Шалухіним В.А., Шутовою Л.В., заступником міського голови-начальником фінансового управління міської ради Ящук І.К. та керуючим справами виконавчого комітету міської ради Ружицьким Д.А..

Міський голова (Весельський В.Л.)

Міський голова представляє територiальну громаду, міську раду та її виконавчий комiтет , здійснює керівництво їх діяльністю.

Міський голова є головною посадовою особою територіальної громади міста та здійснює свої повноваження, передбачені статтею 42 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні“ від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР та статтею 40, 41 Статуту територіальної громади міста Новограда-Волинського, затвердженого рішенням 4 сесії міської ради сьомого скликання № 79 від 07.04.16, зокрема:

1. Організовує роботу міської ради та її виконавчого комітету;
2. Скликає сесії міської ради, вносить пропозиції та формує порядок денний сесій міської ради, головує на пленарних засіданнях міської ради;
3. Здійснює керівництво виконавчими органами міської ради, спрямовує діяльність секретаря міської ради, першого заступника міського голови, заступників міського голови, заступника міського голови-начальника фінансового управління міської ради, керуючого справами виконавчого комітету міської ради;
4. Є розпорядником бюджетних коштів, використовує їх лише за призначенням, визначеним міською радою;
5. Представляє територіальну громаду міста, міську раду та її виконавчий комітет у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, політичними партіями і громадськими організаціями, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, громадянами, а також у міжнародних відносинах відповідно до законодавства;
6. Укладає від імені територіальної громади, міської ради та її виконавчого комітету договори відповідно до законодавства, а з питань, віднесених до виключної компетенції міської ради, подає їх на затвердження міської ради;
7. Забезпечує охорону державної таємниці відповідно до вимог режиму секретності у виконавчих органах міської ради;
8. Веде особистий прийом громадян, забезпечує на території міста додержання законодавства щодо розгляду звернень громадян;

Координує та контролює діяльність:

1. Відділу кадрів міської ради;
2. Відділу ведення Державного реєстру виборців міської ради;
3. Головного спеціаліста з мобілізаційної та режимно-секретної роботи міської ради.

Очолює та організовує роботу колегіальних органів:

1. Погоджувальної ради голів постійних комісій міської ради;
2. Комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при виконавчому комітеті міської ради; 
3. Роботу штабу цивільного захисту міста;

Міський голова вирішує всі питання, покладені на нього законодавством України, міською радою та органами державної влади вищого рівня.

Секретар міської ради (Пономаренко О.А.)

Секретар міської ради виконує повноваження, передбачені статтею 50 Закону України ,,Про місцеве самоврядування в Україні”.
У випадках, передбачених частиною шостою статті 46 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні“, скликає сесію міської ради, веде її засідання та підписує її рішення, повідомляє депутатам, доводить до відома громади міста повідомлення про час, місце проведення сесії міської ради та питання, що передбачається внести на розгляд міської ради.

Відповідає за:

1. Організацію, підготовку і проведення пленарних засідань (сесій) міської ради.
2. Своєчасне доведення рішень міської ради до виконавців і населення, організацію контролю за їх виконанням, оприлюднення проектів рішень міської ради та рішень міської ради.
3. Координацію діяльності постійних та інших комісій міської ради, надання їм доручень, сприяння організації виконання їх рекомендацій.
4. Сприяння депутатам міської ради у здійсненні їх повноважень.
5. Організацію проведення засідань погоджувальної ради голів постійних комісій міської ради, керівників фракцій політичних партій.
6. Організацію здійснення за дорученням міської ради заходів, пов’язаних з підготовкою і проведенням референдумів та виборів до органів державної влади і місцевого самоврядування.
7. Організацію навчання депутатів міської ради.
8. Підготовку на розгляд міської ради питань щодо регламенту ради.
9. Внесення подань до відповідних органів про притягнення до відповідальності посадових осіб, якщо вони ігнорують законні вимоги та рішення міської ради і її виконавчих органів, прийняті в межах їх повноважень.
10. Проведення атестації посадових осіб виконавчих органів міської ради.
11. Контроль за зберіганням у виконавчих органах міської ради офіційних документів, пов’язаних з місцевим самоврядуванням міської територіальної громади, забезпечує доступ до них осіб, яким це право надано в установленому порядку;
12. Сприяння підготовці молоді до служби у Збройних Силах України, проведенню призову громадян на строкову військову службу згідно з чинним законодавством, налагодження шефських зв’язків з військовими частинами Збройних Сил України;
13. Здійснення заходів щодо військово-патріотичного виховання населення;
14. Організацію та участь у здійсненні заходів, пов'язаних з мобілізаційною підготовкою, на території міста;
15. Надання шефської допомоги військовій частині А 3814.

Входить до складу комісії по перевірці наявності та умов зберігання документів з грифом секретності в режимно-секретному органі та має володіти інформацією про заходи та фактичний стан справ з організації охорони державної таємниці.

Веде особистий прийом громадян та забезпечує на території міста додержання законодавства щодо розгляду звернень громадян.

Підписує додатки до рішень міської ради.

Координує та контролює діяльність:

1. Голів постійних комісій міської ради;
2. Виконавчих органів міської ради щодо підготовки на розгляд міської ради програм соціального-економічного розвитку міста, цільових програм з інших питань місцевого самоврядування;
3. Відділу інформації та зв’язків з громадськістю міської ради; 
4. Організаційного відділу міської ради;
5. Органів самоорганізації населення (в разі утворення).

Є членом координаційної Житомирської обласної ради щодо надання шефської допомоги військовим.

Очолює та організовує роботу колегіальних органів:

1. Комісії з питань нагородження відзнакою міста Новограда-Волинського орден „Звягель“, присвоєння звання „Почесний громадянин міста Новограда-Волинського“ (рішення 2 сесії міської ради сьомого скликання №27 від 23.12.15);
2. Комісії з питань поновлення прав реабілітованих (рішення 2 сесії міської ради сьомого скликання №28 від 23.12.15).
3. Експертної комісії з питань державної таємниці (розпорядження міського голови від 15.02.16 № 15 для службового користування);
4. Комісії міської ради з питань перевірки стану режиму секретності та обігу документів, що циркулюють в режимно-секретному органі (розпорядження міського голови від 20.09.16 № 74 для службового користування).
5. Координаційної ради з питань шефської допомоги військової частини А 3814.

Володіє інформацією щодо організації режиму секретності та заходи і фактичний стан справ з організації охорони державної таємниці.

Забезпечує ділянку роботи головного спеціаліста з мобілізаційної та режимно-секретної роботи на час її відпустки або у разі непрацездатності (ст. 21 Закону України „Про державну таємницю“ („Звіт відомостей що становить державну таємницю“ ст.1. 1.11, 4.11.15).

За дорученням міського голови або міської ради вирішує інші питання, пов’язані з діяльністю міської ради та її виконавчих органів

Забезпечує взаємодію міської ради з:
1. Громадсько-політичними організаціями та осередками політичних партій міста; 
2. Військовими частинами, дислокованими на території міста.


Виконує обов’язки міського голови в частині питань, що стосуються діяльності міської ради, у разі його тимчасової відсутності.

У випадку дострокового припинення повноважень міського голови чи неможливості виконання ним своїх повноважень виконує повноваження міського голови

Перший заступник міського голови (Колотов С.Ю.)

(питання промислової політики, інвестиційної діяльності, міжнародної технічної допомоги, містобудування, архітектури та земельних відносин, транспорту та зв’язку)

Відповідає за:

1. Впровадження державної політики в сферах промислової політики, інвестиційної діяльності, міжнародної технічної допомоги, архітектури та земельних відносин, транспорту та зв’язку;
2. Визначення пріоритетів економічного розвитку міста, розробку перспективних напрямків стратегічного розвитку міста, підготовку відповідних пропозицій на розгляд міської ради;
3. Координацію роботи з розробки програм соціально-економічного розвитку міста;
4. Розроблення пріоритетних напрямів інноваційно-інвестиційної діяльності міста, соціально-економічного розвитку;
5. Супровід, затвердження інвестиційних проектів, укладання контрактів з інвесторами, підготовку пропозицій щодо удосконалення інвестиційної діяльності, залучення міжнародної технічної допомоги;
6. Підготовку пропозицій щодо розміщення на території міста нових, реконструкції і розширення, ліквідації діючих підприємств незалежно від форм власності, з урахуванням потреб комплексного соціально-економічного розвитку міста, раціонального використання його ресурсного потенціалу;
7. Сприяння розвитку зовнішньоекономічних зв’язків підприємств, установ та організацій міста;
8. Сприяння розширенню міжрегіональних економічних зв’язків підприємств міста;
9. Координацію діяльності суб'єктів містобудування щодо комплексної забудови території міста;
10. Узгодження програм будівництва у розрізі замовників, підрядників та джерел фінансування; 
11. Забезпечення контролю за проведенням робіт зі створення і ведення містобудівного кадастру; 
12. Забезпечення в установленому порядку здійснення державного контролю за дотриманням законодавства, затвердженої містобудівної документації при плануванні та забудові території міста;
13. Залучення на договірних засадах підприємств, установ та організацій, що не належать до комунальної власності територіальної громади міста, до участі в обслуговуванні населення засобами транспорту і зв'язку;
14. Забезпечення міських автобусних пасажирських перевезень;
15. Вивчення необхідності та доцільності відкриття нових міських автобусних маршрутів.

Координує та контролює діяльність:

1. Управління містобудування, архітектури та земельних відносин міської ради;
2. Відділу економічного аналізу та планування міської ради; 
3. Відділу підтримки муніципальних ініціатив та інвестицій міської ради;
4. Відділу державного архітектурно-будівельного контролю міської ради;
5. Міського земельно-кадастрового бюро;
6. Міського архітектурно-планувального комунального підприємства.

Відповідає за дієвість та здійснює контроль за міськими програмами:

1. Генерального плану міста Новограда-Волинського ( рішення 2 сесії міської ради п’ятого скликання від 11.09.08 за № 373);
2. Програма соціально-економічного розвитку міста Новограда-Волинського (рішення 2 сесії міської ради сьомого скликання від 23.12.15 № 15); 
3. Стратегічний план розвитку міста Новограда-Волинського (рішення 15 сесії міської ради п’ятого скликання від 28.02.08 №276);
4. Програма розвитку міського пасажирського транспорту (рішення 16 сесії міської ради шостого скликання від 25.04.13 № 396);
5. Програма розвитку земельних відносин в місті Новограді-Волинському на 2016-2020рр.

Відповідає за дієвість та здійснює контроль за міською програмою соціально-економічного розвитку міста Новограда-Волинського на 2016 рік (рішення 2 сесії міської ради сьомого скликання № 15 від 23.12.2015р.).

Очолює та організовує роботу колегіальних органів:

1. Конкурсної комісії міської ради (розпорядження міського голови від 01.08.16 за № 213(к) ;
2. Комісії з розгляду земельних спорів громадян щодо меж земельних ділянок (рішення 2 сесії міської ради сьомого скликання від 28.12.15 № 21); 
3. Міської архітектурно-містобудівної ради; 
4. Комісії з питань контролю за станом збирання, заготівлі, переробки та продажу брухту чорних та кольорових металів (розпорядження міського голови від 23.02.16 за № 34(о);
5. Міської комісії з питань контролю за станом пасажирських перевезень (розпорядження міського голови від 01.08.16 за № 194(о);
6. Комісії з питань надання в оренду майна комунальної власності територіальної громади міста за конкурсом (розпорядження міського голови від 01.11.15 за № 235(о);
7. Комісії виконавчого комітету міської ради з окремих питань управління комунальним майном (рішення виконавчого комітету міської ради від 09.12.15 за № 4).
Взаємодіє з постійною комісією міської ради з питань містобудування, архітектури та земельних відносин, постійною комісією міської ради з питань економічного розвитку, постійною комісією міської ради з питань міського бюджету та комунальної власності.

Забезпечує взаємодію виконавчих органів міської ради з:

1. Промисловими підприємствами міста;
2. Підприємствами електричного, мобільного та поштового зв’язку; 
3. Транспортними підприємствами; 
4. Міськими будівельними, проектувальними та землевпорядними організаціями; 
5. Міжміським бюро технічної інвентаризації;
6. Інспекцією державного архітектурно-будівельного контролю;
7. Управлінням статистики в місті Новограді-Волинському;
8. Відділенням оформлення нафтопродуктів.

Входить до складу комісії та штабу:

1. Комісії міської ради з питань перевірки стану режиму секретності та обігу документів, що циркулюють в режимно-секретному органі (розпорядження міського голови від 20 .09.16 №74 для службового користування) і є заступником голови комісії;
2. Штабу територіальної оборони району (ст. 21, 37 Закону України „Про державну таємницю“, „Звіт відомостей що становить державну таємницю“ ст.1.1.11, 4.11.15).

Володіє інформацією про заходи та фактичний стан справ з організації охорони державної таємниці.

На час тимчасової відсутності міського голови (відпустка, тимчасова непрацездатність, відрядження тощо) виконує його обов’язки, визначені частиною четвертою статті 42 Закону України ,,Про місцеве самоврядування в Україні” за виключенням питань, що стосуються діяльності міської ради.

Координує роботу заступників міського голови, заступника міського голови-начальника фінансового управління міської ради та керуючого справами виконавчого комітету міської ради.

Заступник міського голови (Гвозденко О.В.)
(питання освіти і науки, культури, сім’ї, молоді, фізичної культури і спорту, молодіжної політики)

Відповідає за:

1. Впровадження державної політики в галузях освіти і науки, культури, сім’ї, молоді, фізичної культури і спорту, в сфері молодіжної політики;
2. Забезпечення розвитку всіх видів освіти, розвитку і вдосконалення мережі освітніх закладів усіх форм власності, розвитку фізичної культури і спорту відповідно до Законів України;
3. Контроль за діяльністю закладів освіти і науки, культури, сім’ї, молоді, фізичної культури і спорту, які належать територіальній громаді, молодіжними підлітковими закладами за місцем проживання, організацію їх матеріально-технічного та фінансового забезпечення;
4. Забезпечення здобуття неповнолітніми повної загальної середньої освіти; 
5. Створення необхідних умов для виховання дітей, молоді, розвитку їх здібностей, трудового навчання, професійної орієнтації, продуктивної праці учнів; 
6. Сприяння діяльності дошкільних та позашкільних навчально-виховних закладів, дитячих, молодіжних та науково-просвітницьких організацій;
7. Сприяння роботі творчих спілок, національно-культурних товариств, асоціацій, інших громадських та неприбуткових організацій, які діють у сфері культури, фізичної культури і спорту, роботи з молоддю; 
8. Дотримання законодавства щодо всебічного розвитку та функціонування державної мови;
9. Проведення усіх загальноміських заходів та відзначення історичних дат життя міської громади;
10. Створення умов для занять фізичною культурою і спортом за місцем проживання населення та в місцях масового відпочинку;
11. Роботу з написання та видання історичних, краєзнавчих, культурно-мистецьких досліджень і видань, матеріалів археологічних досліджень міста.

Координує та контролює діяльність:

1. Управління освіти і науки міської ради;
2. Управління у справах сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту міської ради;
3. Відділу культури міської ради;
4. Міського Палацу культури ім. Лесі Українки;
5. Музею Родини Косачів;
6. Міського краєзнавчого музею;
7. Міського молодіжного центру;
8. Міського центру фізичного здоров’я населення „Спорт для всіх“.
Відповідає за дієвість та здійснює контроль за міськими програмами:

1. Міська програма розвитку культури на 2014-2019 роки (рішення 24 сесії міської ради шостого скликання від 17.07.14 за № 604);
2. Міська програма розвитку фізичної культури і спорту (рішення 14 сесії міської ради шостого скликання від 23.11.12 за № 324);
3. Програма про часткове відшкодування витрат з перевезення учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів м. Новограда-Волинського на 2016-2018 роки (рішення 2 сесії міської ради сьомого скликання від 22.12.15 за №16);
4. Програма „Молодь міста Новограда-Волинського“ на 2015-2016 роки (рішення 27 сесії міської ради шостого скликання від 22.01.15 за №699);
5. Програма розвитку освіти міста Новограда-Волинського на 2016-2020рр. (рішення 6 сесії міської ради сьомого скликання від 21.07.16 за №115).

Очолює та організовує роботу колегіальних органів:

1. Комісію з питань топоніміки та охорони культурної спадщини (рішення виконавчого комітету міської ради від 10.09.08 за № 331 зі змінами рішення виконавчого комітету міської ради від 10.02.16 за № 58);
2. Молодіжну громадську раду (розпорядження міського голови від 03.03.16 за № 39(о);
3. Координаційної ради з питань сім’ї, гендерної політики, протидії торгівлі людьми;
4. Постійно діючої робочої групи з питань дитячого оздоровлення.
Взаємодіє з постійною комісією міської ради з питань соціальної політики, охорони здоров’я, освіти, культури та спорту, постійною комісією міської ради з питань міського бюджету та комунальної власності.

Забезпечує взаємодію виконавчих органів міської ради з:

1. Новоград-Волинським промислово-економічним технікумом;
2. Новоград-Волинським економіко-гуманітарним коледжем;
3. Комунальним вищим навчальним закладом „Новоград-Волинський медичний коледж“;
4. Державним навчальним закладом ,,Новоград-Волинське вище професійне училище“;
5. Літературно-меморіальним музеєм Лесі Українки;
6. Дитячо-юнацькою спортивною школою;
7. Дитячо-юнацьким клубом фізичної підготовки;
8. Релігійними конфесіями; 
9. Іншими установами та громадськими організаціями освітнього, культурного, спортивного спрямування.

Заступник міського голови (Шалухін В.А.)

(питання житлово-комунального господарства, енергозбереження, комунальної власності, підприємництва, екології та надзвичайних ситуацій)

Відповідає за:

1. Впровадження державної політики в галузях житлово-комунального господарства, енергозбереження, комунальної власності, екології та надзвичайних ситуацій;
2. Якісне і своєчасне надання населенню, підприємствам, установам та організаціям житлово-комунальних послуг, встановлення або погодження тарифів на житлово-комунальні послуги;
3. Виконання заходів з благоустрою території, організації озеленення, охорони зелених насаджень і водойм; 
4. Створення місць відпочинку громадян:
- проведення своєчасного моніторингу екологічної ситуації у місті та заходів для її покращення; 
5. Встановлення правил користування водозабірними спорудами, призначеними для задоволення питних, побутових та інших потреб членів громади, зон санітарної охорони джерел водопостачання, обмежень або заборон використання підприємствами питної води у промислових потребах; 
6. Встановлення правил використання та буріння артезіанських свердловин; 
7. Інформування населення про можливість виникнення екологічно небезпечних аварій і ситуацій, стан навколишнього середовища, а також про заходи, що вживаються для його поліпшення;
8. Контроль за станом реконструкції та ремонту житлових будинків, за використанням нежитлових приміщень, будинків і споруд та ведення їх реєстру;
9. Реформування житлово-комунального господарства міста через створення об’єднань співвласників багатоквартирних будинків і житлових асоціацій, вишукування резервів до зменшення енергоспоживання і зниження собівартості житлово-комунальних послуг; 
10. Розширення зв’язків та налагодження ділового партнерства між підприємствами міста та партнерами з інших міст України, зарубіжними партнерами з питань житлово-комунального господарства;
11. Контроль за своєчасністю розрахунків за спожиті електроенергію, природний газ, інші енергоносії, впровадження високоточних приладів обліку енергоносіїв підприємствами, установами, організаціями та громадянами міста;
12. Освоєння державних коштів згідно з цільовими програмами капітального ремонту житлового фонду, соціально-економічного розвитку міста, енергозбереження, забезпечення житлом пільгових категорій населення міста; 
13. Надання дозволу на розміщення реклами;
14. Обмеження або зупинення діяльності підприємств і організацій, незалежно від форм власності, у разі порушення ними законодавства про охорону навколишнього природного середовища та санітарних правил; 
15. Збирання, транспортування, утилізацію та знешкодження побутових відходів, знешкодження та захоронення трупів тварин; 
16. Утримання у належному стані кладовищ, інших місць поховання та їх охорону;
17. Вжиття у разі надзвичайних ситуацій необхідних заходів відповідно до законодавства щодо забезпечення державного і громадського порядку, життєдіяльності підприємств, установ та організацій, врятування життя людей, захисту їх здоров'я, збереження матеріальних цінностей;
18. Сприяння розвитку на території міста малого підприємництва на засадах здорової конкуренції;
19. Сприяння підвищенню ефективності функціонування об’єктів ринкової інфраструктури.
20. Вирішення відповідно до законодавства питань, пов'язаних з наданням військовим частинам, установам, навчальним закладам Збройних Сил України службових приміщень і житлової площі, інших об'єктів, комунально-побутових послуг; здійснення контролю за їх використанням, наданням послуг.

Координує та контролює діяльність:

1. Управління житлово-комунального господарства, енергозбереження та комунальної власності міської ради:
1.1. Комунального підприємства Новоград-Волинської міської ради „Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства“;
1.2. Комунального підприємства Новоград-Волинської міської ради „Новоград-Волинськтеплокомуненерго“;
1.3. Комунального підприємства Новоград-Волинської міської ради „Шляхрембуд“;
1.4. Комунального підприємства Новоград-Волинської міської ради „Новоград-Волинськжитлосервіс“; 
2. Відділу з питань цивільного захисту міської ради;
3. Міського відділу управління державної служби України в Житомирській області з надзвичайних ситуацій;
4. Міської рятувальної станції на воді;
5. Відділу підприємницької діяльності міської ради;
6. Комунально-торгівельного підприємства ,,Міський ринок“.

Відповідає за дієвість та здійснює контроль за міськими програмами:

1. Міська програма охорони навколишнього природного середовища на 2013-2016рр. (рішення 15 сесії міської ради шостого скликання № 368 від 15.02.13) ; 
2. Програма реформування водопровідно-каналізаційного господарства у місті Новограді-Волинському на 2012- 2020рр. (рішення 14 сесії міської ради шостого скликання № 318 від 23.11.12) ; 
3. Програма фінансової підтримки об’єднань співвласників багатоквартирних будинків на 2015- 2018рр. (рішення 13 сесії міської ради шостого скликання № 776 від 14.07.15) ; 
4. Цільова програма поводження з тваринами та регулювання чисельності безпритульних тварин на 2012-2020рр. (рішення 11 сесії міської ради шостого скликання № 257 від 08.06.12) ; 
5. Програма енергозбереження та енергоефективності міста Новоград-Волинський до 2020р. (рішення 31 сесії міської ради шостого скликання №651 від 12.05.10 зі змінами від 04.02.16 №40);

6. Програма пожежної безпеки міста Новограда-Волинського на 2015-2018рр. (рішення 32 сесії міської ради шостого скликання № 800 від 15.10.15р.);
7. Міська цільова програма захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2015-2018рр. (рішення 32 сесії міської ради шостого скликання № 800 від 15.10.15р.);
8. Програма захисту населення міста від несприятливих побутових або нестандартних ситуацій на 2013-2017рр. (рішення 14 сесії міської ради шостого скликання № 325 від 23.11.12р.);
9. Міська програма підвищення рівня безпеки дорожнього руху до 2017р. (рішення 15 сесії міської ради шостого скликання від 27.12.12 за № 344).

Очолює та організовує роботу колегіальних органів:

1. Міжвідомчої комісії з питань відключення від мереж центрального опалення та гарячого водопостачання;
2. Робочої групи з питань підприємницької діяльності;
3. Житлової комісії при виконавчому комітеті міської ради;
4. Міської евакуаційної комісії;
5. Комісії із забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків;
6. Міської комісії з питань безпеки дорожнього руху.

Є членом колегії Новоград-Волинської районної державної адміністрації.

Взаємодіє з постійною комісією міської ради з питань міського бюджету та комунальної власності та постійної комісії житлово-комунального господарства та екології.

Забезпечує взаємодію виконавчих органів міської ради з:

1. Об’єднаннями співвласників багатоквартирних будинків; 
2. Новоград-Волинським районом електричних мереж; 
3. Управлінням експлуатації газового господарства;
4. ВПФ „Житомирліфт-1“; 
5. Товариство з обмеженою відповідальністю „Міськкомунсервіс“.
6. Новоград-Волинським міськрайонним відділом Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Житомирській області; 
7. Ринками міста; 
8. Підприємствами торгівлі, громадського харчування та побутового обслуговування населення міста.

Заступник міського голови (Шутова Л.В.)
(питання охорони здоров’я, праці та соціального захисту населення)

Відповідає за:

1. Впровадження державної політики в галузях охорони здоров’я, праці, соціального захисту населення; 
2. Надання медичної допомоги населенню;
3. Забезпечення здійснення передбачених законодавством заходів щодо поліпшення житлових і матеріально-побутових умов інвалідів, ветеранів війни та праці, громадян, реабілітованих як жертв політичних репресій, військовослужбовців, а також військовослужбовців учасників антитерористичної операції, звільнених у запас або відставку, сімей, які втратили годувальника, багатодітних сімей, громадян похилого віку, які потребують обслуговування вдома; надання пільг зазначеним категоріям громадян; 
4. Вирішення відповідно до законодавства питань про надання пільг і соціальних допомог , пов'язаних з охороною материнства і дитинства;
5. Вирішення відповідно до законодавства питань про надання компенсацій і пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;
6. Влаштування в заклади інтернатного типу інвалідів і громадян похилого віку, в разі потреби;
7. Вирішення питань опіки та піклування над неповнолітніми, недієздатними та обмежено дієздатними особами, усиновлення, влаштування дітей у прийомні сім'ї, захисту прав та інтересів неповнолітніх, недієздатних та обмежено дієздатних громадян;
8. Здійснення відповідно до закону заходів, спрямованих на запобігання бездомності громадян;
9. Здійснення згідно із законодавством заходів соціального патронажу щодо осіб, які відбували покарання у вигляді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк;
10. Надання соціальних послуг особам, які їх потребують;
11. Організацію проведення громадських та тимчасових робіт для осіб, зареєстрованих як безробітні;
12. Здійснення контролю за охороною праці, забезпеченням соціального захисту працівників підприємств, установ та організацій усіх форм власності, у тому числі зайнятих на роботах із шкідливими та небезпечними умовами праці; 
13. Організацію соціального діалогу, ведення колективних переговорів, укладення територіальних угод, здійснення контролю за їх виконанням, вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) щодо підприємств, установ та організацій, розташованих на території міста; повідомну реєстрацію в установленому порядку колективних договорів і територіальних угод;
14. Внесення пропозицій щодо квот робочих місць для працевлаштування інвалідів та інших категорій осіб, які потребують соціального захисту;

15. Додержання правил санітарної охорони підприємствами, установами, організаціями міста; 
16. Запобігання інфекційним захворюванням, епідеміям.

Координує та контролює діяльність:

1. Відділу з питань охорони здоров’я міської ради;
2. Комунального закладу „Центр первинної медико-санітарної допомоги міста Новограда-Волинського“;
3. Новоград-Волинського міськрайонного територіального медичного об'єднання;
4. Новоград-Волинського міськрайонного стоматологічного медичного об'єднання;
5. Центральної міськрайонної аптеки №217;
6. Управління праці та соціального захисту населення міської ради; 
7. Служби у справах дітей міської ради; 
8. Міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді;
9. Центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів міської ради;
10. Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг).

Відповідає за дієвість та здійснює контроль за міськими програмами:

1. Міська комплексна програма боротьби із онкологічними захворюваннями (рішення 5 сесії міської ради шостого скликання від 17.06.11 за № 117); 
2. Цільова соціальна програма протидії захворюванню на туберкульоз (рішення 18 сесії міської ради шостого скликання від 08.08.13 за № 434); 
3. Міська програма розвитку первинної медико-санітарної допомоги населенню міста (рішення 18 сесії міської ради шостого скликання від 08.08.13 за № 436); 
4. Міська цільова соціальна програма протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу (рішення 32 сесії міської ради шостого скликання від 20.10.15 за № 801); 
5. Міська програма щодо протидії поширенню наркоманії, боротьби із незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів; 
6. Міська комплексна програма соціального захисту інвалідів, ветеранів війни та праці, пенсіонерів та незахищених верств населення міста (рішення 15 сесії міської ради шостого скликання від 22.02.13 за № 381);
7. Програма зайнятості населення міста Новограда-Волинського (рішення 16 сесії міської ради шостого скликання від 25.04.13 за № 395); 
8. Міська цільова соціальна Програма забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа на 2013-2017рр. (рішення 18 сесії міської ради шостого скликання від 08.08.13 за № 461); 
9. Міська комплексна програма ,,Соціальний захист“ (рішення 24 сесії міської ради шостого скликання від 17.04.14 за № 605);
10. Міська програма соціальної підтримки громадян, які прибувають з тимчасово окупованої території, районів проведення антитерористичної операції на територію міста Новограда-Волинського, та військовослужбовців, працівників Збройних Сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, інших силових структур, розташованих на території міста, що брали участь у антитерористичній операції (рішення 28 сесії міської ради шостого скликання від 05.03.15 за № 710); 
11. Міська програма забезпечення тимчасовим житлом осіб, які перебувають в складних життєвих обставинах (рішення 30 сесії міської ради шостого скликання від 14.07.15 за № 781).

Очолює та організовує роботу колегіальних органів:

1. Координаційної ради з питань боротьби з туберкульозом, наркоманією та запобігання поширенню ВІЛ-інфекції (СНІДу);
2. Державна надзвичайна протиепізоотична комісія при Новоград-Волинській міській раді;
3. Комісії з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності населення (розпорядження міського голови від 15.05.15 № 122(о);
4. Опікунської ради при виконавчому комітеті міської ради (рішення виконавчого комітету міської ради від 11.02.09 № 51);
5. Комісії з призначення населенню житлових субсидій, державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям та внесення в реєстр отримувачів пільг (рішення виконавчого комітету міської ради від 12.08.09 № 282);
6. Комісії з питань погашення заборгованості із виплати заробітної плати, пенсії, стипендії, інших соціальних виплат (рішення виконавчого комітету міської ради від 28.10.09 № 382); 
7. Міської комісії з питань надання соціальних допомог і виплат (розпорядження міського голови від 13.12.10 № 45(о); 
8. Комісії з визначення видів і обсягів робіт для проведення безоплатного капітального ремонту жилих будинків (квартир) ветеранів війни, які мають право на зазначену пільгу (рішення виконавчого комітету міської ради від 13.07.11 № 266); 
9. Міської консультативної ради з питань поліпшення соціального захисту ветеранів війни (розпорядження міського голови від 10.09.12 № 244(о);
10. Міського координаційного штабу з питань розміщення громадян, які прибувають з тимчасово окупованих територій та районів проведення антитерористичної операції (розпорядження міського голови від 18.07.14 
№ 16(о); 
11. Комісії з питань захисту прав дитини (рішення виконавчого комітету міської ради від 11.02.15 № 30);
12. Міської координаційної ради з вирішення питань соціального захисту бездомних громадян;
13. Робочої групи з питань аналізу колективних договорів та угод; 
14. Комісії з питань зайнятості населення;
15. Робочої групи з питань легалізації заробітної плати та зайнятості населення; 
16. Колегії служби у справах дітей міської ради; 
17. Комісії з призначення одноразової грошової допомоги;
18. Комісії з питань виділення бюджетних коштів на оперативне лікування за межами області;
19. Наглядової ради у сфері розподілу соціального житла;
20. Комісії з питань легалізації виплати заробітної плати;
21. Призовної комісії; 
22. Комісії з допризовної підготовки.
Взаємодіє з постійною комісією міської ради з питань соціальної політики, охорони здоров’я, освіти, культури та спорту, постійною комісією міської ради з питань міського бюджету та комунальної власності.
Забезпечує взаємодію виконавчих органів міської ради з:

1. Міською виконавчою дирекцією обласного фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності;
2. Відділенням виконавчої дирекції фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань; 
3. Управлінням Пенсійного фонду України в місті Новограді-Волинському та Новоград-Волинському районі; 
4. Медичними закладами та аптеками на території міста, що не належать до комунальної власності територіальної громади;
5. Міською організацією ветеранів війни та праці;
6. Міською спілкою ветеранів війни в Афганістані;
7. Міськрайонною спілкою „Чорнобиль”;
8. Міською асоціацією інвалідів;
9. Міською організацією товариства Червоного Хреста України; 
10. Міською організацією Українського товариства сліпих;
11. Міською організацією Українського товариства глухих;
12. Ради старійшин; 
13. Об’єднаним міським військовим комісаріатом;
14. Спілкою Учасників ветеранів, інвалідів АТО та бойових дій;
15. Всеукраїнським союзом ветеранів АТО;
16. Іншими громадськими організаціями соціального спрямування.

Заступник міського голови-начальник фінансового управління 
міської ради (Ящук І.К.)
(питання фінансів та міського бюджету)

Відповідає за:

1. Впровадження державної політики у галузі фінансів;
2. Забезпечення реалізації бюджетної політики в місті;
3. Організацію процесу складання проекту міського бюджету та його подання на розгляд виконавчого комітету та міської ради;
4. Розробку пропозицій щодо фінансового забезпечення заходів соціально-економічного розвитку міста та міських програм;
5. Розроблення пропозицій з удосконалення методів фінансового і бюджетного планування та фінансування витрат;
6. Розроблення проектів нормативно-правових актів: рішень міської ради з питань бюджету та його виконання, місцевих податків і зборів, рішень виконавчого комітету міської ради; проведення експертизи нормативно-правових актів (в межах повноважень), розроблених іншими виконавчими органами міської ради; 
7. Забезпечення захисту фінансових інтересів міста та здійснення у межах своєї компетенції контролю за дотриманням бюджетного законодавства;
8. Здійснення загальної організації та управління процесом виконання міського бюджету, координацію діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету;
9. Здійснення прогнозу та аналізу доходів у процесі виконання міського бюджету за доходами; 
10. Підготовку та подання в установленому порядку пропозицій та обґрунтувань до проектів рішень міської ради, виконавчого комітету міської ради з питань, що належать до її компетенції;
11. Проведення разом з іншими виконавчими органами міської ради роботи по перегляду прийнятих рішень з метою приведення їх у відповідність до законодавства, підготовку пропозицій щодо внесення до них змін і доповнень чи визнання їх такими, що втратили чинність;
12. Організацію складання розпису доходів і видатків міського бюджету, забезпечення його виконання, підготовку пропозицій щодо внесення змін до розпису у межах річних бюджетних призначень; 
13. Забезпечення протягом бюджетного періоду відповідність розпису міського бюджету встановленим бюджетним призначення;
14. Проведення моніторингу змін, що вносяться до міського бюджету; 
15. Підготовку та подання міській раді офіційних висновків про перевиконання чи недовиконання доходної частини загального фонду міського бюджету для прийняття рішення про внесення змін до бюджету; 
16. Погодження наданих територіальним органом фіскальної служби висновків на повернення платникам податків помилково або надмірно сплачених грошових зобов’язань до міського бюджету;
17. Співпрацю з територіальним органом фіскальної служби з питань, що стосуються наповнення доходної частини міського бюджету та його виконання;
18. Організацію перевірок правильності складання і затвердження кошторисів та планів використання коштів установами, організаціями, які фінансуються з міського бюджету; 
19. Організацію проведення перевірок цільового і ефективного використання бюджетних коштів, правильності проведення тарифікації педагогічних та медичних працівників і тематичних перевірок в установах, які фінансуються з міського бюджету;
20. Створення умов для належного функціонування органів доходів і зборів, митних органів, сприяння їх діяльності;
21. Роботу з боржниками щодо повноти сплати податків і зборів;
22. Підписує розпорядження на фінансування розпорядників коштів міського бюджету.

Координує та контролює діяльність:

1. Фінансового управління міської ради;
2. Відділу бухгалтерського обліку виконавчого комітету міської ради;
3. Центру надання адміністративних послуг;
4. Відділу державної реєстрації;
5. Розпорядників коштів міського бюджету.

Очолює та організовує роботу колегіальних органів:

1.Контрольної комісії за дотриманням зобов’язань щодо сплати податків та зборів до міського бюджету.

Взаємодіє з постійною комісією міської ради з питань міського бюджету та комунальної власності.

Забезпечує взаємодію виконавчих органів міської ради з:

1. Новоград-Волинською об’єднаною державною податковою інспекцією;
2. Новоград-Волинським управлінням державної казначейської служби України;
3. Іншими виконавчими органами міської ради, підприємствами, установами та організаціями;
4. Департаментом фінансів Житомирської обласної державної адміністрації.

Керуючий справами виконавчого комітету міської ради (Ружицький Д.А.)
(питання взаємодії з правоохоронними органами і силовими структурами)

Відповідає за:

1. Організаційне, матеріально-технічне, інше забезпечення діяльності апарату виконавчого комітету міської ради; 
2. Стан виконавської та трудової дисципліни працівників виконавчих органах міської ради;
3. Координацію роботи щодо оптимізації структури міської ради та функціональних обов’язків працівників виконавчих органів міської ради; 
4. Підготовку засідань виконавчого комітету міської ради, підготовку матеріалів на розгляд виконавчого комітету міської ради; 
5. Контроль за організацією доведення рішень виконавчого комітету міської ради, розпоряджень міського голови, документів органів державного управління вищого рівня до виконавців;
6. Стан діловодства, оформлення документів, ділових паперів, розгляд звернень громадян у виконавчих органах міської ради;
7. Організаційно-технічне забезпечення роботи міської ради, її постійних та тимчасових контрольних комісій;
8. Забезпечення впровадження державної політики з питань нагородження, внесення пропозицій щодо удосконалення нагородного законодавства;
9. Контроль за пропозиціями та підготовкою матеріалів для нагородження громадян державними, обласними та місцевими нагородами;
10. Розвиток, удосконалення форм і методів роботи виконавчого комітету міської ради, організацію навчання, здійснення контролю за підвищенням кваліфікації посадових осіб виконавчих органів міської ради з метою поглиблення професійних та правових знань, покращення рівня фахової та соціальної компетенції;
11. Координацію роботи з проведення щорічної оцінки виконання посадовими особами міської ради покладених на них обов’язків та завдань; 
12. Планування і координацію роботи апарату виконавчих органів міської ради з питань контролю за станом виконання рішень міської ради, її виконавчого комітету, обласної ради, розпоряджень облдержадміністрації, законодавчих, інших нормативних актів органів державного управління вищого рівня; 
13. Виконання вимог Регламенту роботи виконавчого комітету міської ради посадовими особами виконавчих органів міської ради;
14. Роботу обслуговуючого персоналу, підтримання в належному стані службового автотранспорту, ремонт та утримання службових, господарських приміщень адміністративного будинку міської ради;
15. Сприяння діяльності органів суду, прокуратури, юстиції, Служби безпеки України, Національної поліції, Національного антикорупційного бюро України, адвокатури і Державної кримінально-виконавчої служби України, інших правоохоронних органів; 
16. Розгляд справ про адміністративні правопорушення, віднесені Законом до відання органів місцевого самоврядування;
17. Внесення подань до відповідних органів про притягнення до відповідальності посадових осіб, якщо вони ігнорують законні вимоги та рішення міської ради і її виконавчих органів, прийняті в межах їх повноважень;
18. Дотримання вимог Законів України „Про запобігання корупції“, „Про захист персональних даних“ у виконавчих органах міської ради.

Координує та контролює діяльність:

1.. Юридичного відділу міської ради;
2. Відділу загальної роботи та з питань контролю міської ради; 
3. Відділ інформації та зв’язків з громадськістю;
4. Відділу програмно-комп’ютерного забезпечення міської ради;
5. Організаційного відділу міської ради;
6. Архівного відділу міської ради;
7. Служби господарського забезпечення міської ради;
8. Комунального підприємства „Новоград-Волинський міжвідомчий архів документів по особовому складу“;
9. Служби охорони громадського порядку.
Відповідає за діяльність та здійснює контроль за міською програмою щодо запобігання і протидії корупції в місті Новограді-Волинському.

Очолює та організує роботу колегіальних органів:

1. Спостережної комісії (рішення виконавчого комітету міської ради від 08.12.10 № 61);
2. Адміністративної комісії при виконавчому комітеті міської ради (рішення виконавчого комітету міської ради від 23.12.15 № 37 зі змінами від 27.01.16 № 55);
3. Міського координаційного комітету по боротьбі з злочинністю та з питань її профілактики;
4. Координаційно-методичної ради з питань правової освіти.

Входить до складу комісії та штабу:

1. Комісії міської ради з питань перевірки стану режиму секретності та обігу документів, що циркулюють в режимно-секретному органі (після отримання допуску до державної таємниці);
2. Штабу територіальної оборони району (ст. 21, 37 Закону України „Про державну таємницю“, „Звіт відомостей що становить державну таємницю“ ст.1.1.11, 4.11.15).

Взаємодіє з постійною комісією міської ради з питань депутатської етики, дотримання законності та охорони прав і свобод громадян, постійною комісією міської ради з питань міського бюджету та комунальної власності.

Забезпечує взаємодію виконавчих органів міської ради з:

1. Новоград-Волинським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області;
2. Новоград-Волинською місцевою прокуратурою;
3. Новоград-Волинським міськрайонним судом;
4. Міжрайвідділом Служби безпеки України;
5. Міськрайонним відділом кримінально-виконавчої інспекції Державної пенітенціарної служби у Житомирській області;
6. Міськрайонним управлінням юстиції; 
7. Державною нотаріальною конторою;
8. Приватними нотаріусами міста;
9. Адвокатами міста;
10. Районним сектором державної міграційної служби.

Підписує:

1. Додатки до рішень виконавчого комітету міської ради;
2. Додатки до розпоряджень міського голови;
3. Статистичну звітність;
4. Звітність з питань фінансово-господарської діяльності та кадрової роботи апарату виконавчого комітету міської ради;
5. Доручення на одержання товарно-матеріальних цінностей;
6. Акти приймання-передачі послуг, виконаних робіт;
7. Договори на придбання товарів, виконання робіт, надання послуг, необхідних для матеріально-технічного забезпечення діяльності апарату виконавчого комітету міської ради;
8. Табелі обліку робочого часу;
9. Накладає резолюції до оплати на документах, що підтверджують факт отримання товарів, робіт, послуг за вказаними договорами.

Порядок 
виконання обов'язків міського голови, секретаря міської ради, 
першого заступника міського голови, заступників міського голови, 
заступника міського голови-начальника фінансового управління міської ради та керуючого справами виконавчого комітету міської ради 
в разі їх тимчасової відсутності

Встановити, що на період тимчасової відсутності посадової особи (відпустка, тимчасова непрацездатність, відрядження та інше) обов’язки виконують:

- міського голови 
Весельського В.Л. (в частині питань діяльності міської ради)
- секретар міської ради
Пономаренко О.А.
- міського голови
Весельського В.Л. (в частині питань діяльності виконавчих органів міської ради)
- перший заступник міського голови
Колотов С.Ю.
- секретаря міської ради
Пономаренко О.А.
- міський голова 
Весельський В.Л.
- першого заступника міського голови 
Колотова С.Ю. 
- заступник міського голови
Шалухін В.А.
- заступника міського голови 
Гвозденко О.В.

- заступника міського голови 
Шалухіна В.А.
- заступник міського голови 
Шутова Л.В.

- перший заступник міського голови
Колотов С.Ю.
- заступника міського голови 
Шутової Л.В.

- заступник міського голови-
начальник фінансового управління
міської ради
Ящук І.К.
- заступник міського голови 
Гвозденко О.В.

- перший заступник міського голови
Колотов С.Ю.
- керуючого справами виконавчого комітету міської ради
Ружицького Д.А. - заступник керуючого справами, начальник організаційного відділу
Марчук Н.В.

Примітка: покладення виконання обов’язків на період тимчасової відсутності посадової особи може уточнюватися і визначатись міським головою в кожному конкретному випадку залежно від обставин.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Голос міста
Східна Європа (Польща, Чехія, Словаччина)
10,1%
Північна Європа (Данія, Норвегія, Швеція, Фінляндія)
17,4%
Західна Європа (Австрія, Бельгія, Франція, Німеччина, Нідерланди)
15,6%
Південна Європа (Португалія, Італія, Греція)
7,3%
Британські острови (Великобританія, Ірландія)
9,2%
Північна Америка (Канада, США)
33,9%
СНД (Росія, Білорусь, Казахстан)
6,4%
#Новоград-Волинськаміськарада #обов'язки #виконавчийорган
0,0
Оцініть першим
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Оголошення
live comments feed...